THIẾT KẾ THI CÔNG HỒ CÁ KOI, HÒN NAM BỘ TẠI ĐỒNG NAI